جستجو
گروه صنعتی شیشه کاوه سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397

سیاست QHSE

KAVEH GLASS INDUSTRY GROUP

 

 

گروه صنعتي شيشه كاوه بر اساس وظيفه اجتماعي خود و همچنين تمايل به پيشرفت و توسعه مستمر برند خود در بازارهاي داخلي و بين المللي فرايندهاي خود را در حوزه استاندارد كيفيت ( ISO 9001 / 2008) سلامت امنيت (OHSAS18001 / 2007) و محيط (ISO 14001 / 2004) ارتقا ميدهد و به منظور جلب رضايت مشتريان سياستهاي زير را دنبال مي كند:
  

  • حفظ و ارتقاء كيفيت براساس استانداردهاي ملي و بين المللي
  • افزايش بهره وري منابع سازماني و طبيعي
  • ايجاد و توسعه روشها و راهكارهاي جديد با هدف جلوگيري از آلودگي و حفاظت از محيط زيست.
  • كنترل و كاهش و در صورت امكان به حداقل رساندن تهديدهاي سلامت و امنيت كاركنان بر مبناي استانداردهاي ملي.
  • ارتقاي سطح كيفي كار ازطريق آموزش مستمر افراد.
  • همكاري در آموزش و ارتقاء توليدكنندگان درون سازماني

 

توسعه سيستم QHSE ما از طريق جستجوي فعاليت مستمر براي پيشرفت صورت مي گيرد و اين هم مي بايست براي تمامي فرايندهاي شركت با كنترل شاخص ها بكار گرفته شود. اين شاخص ها مايه حفظ اهداف ماست و طي بررسي هاي مديريتي مورد بازبيني قرار مي گيرند.

 

در اين سياست راهبردي پيشرفت مستمر با در نظر گرفتن سلامت و امنيت كاركنان رضايت مشتري ( مشتري مداري ) و حفظ سلامت محيط زيست انجام مي شود.

تصوير گواهينامه QHSE

 

دسترسی سریع کمينه