جستجو
گروه صنعتی شیشه کاوه سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397

سياست مديريت انرژي

KAVEH GLASS INDUSTRY GROUP

 

به منظور استفاده موثر و كارآمد از منابع انرژي گروه صنعتي شيشه كاوه سيستم مديريت انرژي خود را بر مبناي استاندارد ANSI/MSE2000:2008 طراحي و اجرا كرده است و سياستهاي انرژي زير را دنبال مي كند:

 

  • استفاده از استانداردها و الگوهاي مناسب مصرف انرژي
  • افزايش بازده توليد و كاهش محصولات معيوب و مرجوعي
  • ارتقاء فرهنگ سازماني در زمينه مديريت انرژي
  • استفاده بهينه از منابع انرژي مطابق با سطح كيفيت محصولات
  • افزايش بهره وري انرژي و كاهش هزينه هاي استفاده از انرژي
     

 

مديريت و كليه كاركنان سازماني بر اين باورند كه مديريت صحيح مصرف انرژي منجر به پيشرفت مستمر گروه صنعتي شيشه كاوه خواهد شد و همگي موظف به ارتقاء سيستم مديريت انرژي در سازمان مي باشند.

 

دسترسی سریع کمينه