جستجو
گروه صنعتی شیشه کاوه سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397

مدیریت آزمایشگاهی.کیفیت ایمنی، بهداشت، محیط زیست

KAVEH GLASS INDUSTRY GROUP

 

آزمايشگاههاي آزمون و كاليبراسيون در گروه صنعتي شيشه كاوه بعنوان يكي از كارآمدترين آزمايشگاههاي صلاحیتدار در صنعت شيشه ايران بوده و با هدف افزايش رضايت مشتريان و ارائه خدمات مطلوب به آنان از طريق بكارگيري روشهاي حرفه اي مناسب و با استفاده از الگوي استاندارد ISO / IEC 17025:2005 مشغول ارائه خدمات آزمايشگاهي در زمينه هاي فوق مي باشند.

 

  • شناخت نيازهاي قانوني مشتريان در كنار ارائه خدماتي با سطح كيفي بالا به ايشان با به خدمت گرفتن متخصصان ماهر.
  • ارتقاء مهارت و كارآمدي كاركنان با استفاده از سيستم آموزش مستمر منابع انساني.
  • ارتقاء مستمر سيستم مديريت كيفيت سازمان.
  • بهينه سازي مصرف منابع و امكانات موجود براي ارتقاء سطح مهارتها و كاهش هزينه ها.
  • استاندارد سازي خدمات آزمايشگاهي
  • تجهيز كردن بموقع و مستمر آزمايشگاهها با تجهيزات مدرن براي ارتقاء سطح كيفي خدمات به مشتريان و افزايش حجم آزمايشات كاليبراسيون.
     

يكايك مديران و كاركنان اين بخش از سازمان می بایست نهايت تلاش خود را در جهت تحقق سياست هاي فوق بكار گيرند.

 

دسترسی سریع کمينه