جستجو
گروه صنعتی شیشه کاوه سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397

نشان CE

KAVEH GLASS INDUSTRY GROUP

 

CE مخفف CommuniteEuropeen مي باشد. علامت CE نشان مي دهد كه محصول بر اساس استانداردهاي فني اروپا توليد شده است. كه بعنوان يك شاخص اروپائي هماهنگ شناخته شده مي باشد. (HEN) استانداردها براي از ميان بردن موانع فني تجارت در توليد محصولات ايجاد شده اند. يك استاندارد واحد براي انواع شيشه هاي اصلي وجود خواهد داشت. اين استانداردها جايگزين همه استانداردهاي داخلي خواهد شد.


سيستم مديريت گروه صنعتي شيشه كاوه مورد ارزيابي قرار گرفته و بخاطر برآورده كردن شرايط دستورالعمل 89/106/EEC توسط SGS گواهي مورد نظر را دريافت كرده است.

دسترسی سریع کمينه