جستجو
گروه صنعتی شیشه کاوه سه شنبه ، 1 آبان ، 1397

چشم انداز منابع انسانی

KAVEH GLASS INDUSTRY GROUP

 

در جهت دستیابی به اصول، ارزشها آرمان و ماموریت گروه صنعتی شیشه کاوه منابع انسانی می بایستی عملیات سازمان را به گونه ای انجام دهند تا سازمان به اهداف خود نائل شوند و این مهم تنها از طرق منابع با ارزش سازمان یعنی کارکنان آن امکان پذیر است . چشم انداز ما در بخش مدیریت منابع انسانی گروه کاوه عبارتند از:

 

  • توسعه فرهنگ کیفیت و کار تیمی در کلیه فعالیتهای روزمره
  • ایجاد فضایی که رقابت، امنیت و خلوص به همراه داشته باشد.
  • ایجاد فرصت هایی که در آن می توان نتایج مالی بدست آورد.
  • کاهش اتلاف ها از طریق بهبود مستمر فعالیت ها و حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده
  • افزایش مشارکت کارکنان در فعالیتهای اجتماعی و کسب دانش و اشتیاق لازم در بهبود کیفیت زندگی همگان شامل کارکنان، همکاران و جامعه
  • احترام به ارزشهای اعضای تیم که می تواند با ارزش های ما متفاوت باشد.
  • پذیرش مسئولیت برای انجام امور شخصی و سازمانی به صورتی اخلاق گرا و قانون گرا
  • ایجاد ارتباط موثر با سایر افراد و سازمان هایی که با آن در ارتباط می باشی

 

مابه اهداف و چشم انداز خود از طریق سرعت در انجام کار، ساده سازی کارها و اعتماد به نفس خواهیم رسید.

دسترسی سریع کمينه