جستجو
گروه صنعتی شیشه کاوه چهارشنبه ، 21 آذر ، 1397

تماس با واحد منابع انسانی

KAVEH GLASS INDUSTRY GROUP

واحد منابع انسانی
تلفن: +98-21-84400
فکس: +98-21-88772329
ایمیل: jobs@kavehglass.com

دسترسی سریع کمينه