جستجو
گروه صنعتی شیشه کاوه سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397

سراميك فردا

KAVEH GLASS INDUSTRY GROUP

 

بيشتر نقشه ها و طرح هاي مهندسي تهيه شده توسط شركت فني مهندسي پترو كاوه توسط سراميك فردا اجرا مي شوند. اين شركت ظرفيت ( توانائي) توليد محصولات فوق را دارا مي باشد.

 

  • دود كش ها
  • پمپ گاز ( واحدهاي توليد گاز
  • لوله هاي آب و گاز
  • لوله هاي فشار
  • سيستمهاي بازگشت
  • تانك هاي ذخيره آب (منبع)
  • ماشينهاي آنلينگ لهر


علاوه بر توليد ماشين آلات شركتهاي داراي يك واحد بزرگ توليد تابلوهاي برق و كنترل به شرح زير مي باشد:

دسترسی سریع کمينه