جستجو
گروه صنعتی شیشه کاوه سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397

شرکت كربنات سديم كاوه (فیروزآباد شیراز)ظرفيت عملياتي طرح كربنات سديم فيروزآباد با توجه به تجارب و توانمندي هاي اجرايي و فني گروه صنعتي شيشه كاوه 1.000.000 تن در سال مي باشد كه با بهره برداري از آن کلیه نیاز داخل کشور مرتفع و امكان صادرات بخش اعظمی از محصول را در صنايع شيشه و بلور ، صنايع شوينده و پاك كننده ، تصفيه آب و پتروشيمي ها و ... به كشور هاي نظير تركيه، عراق، هند، اكراين، يونان، امارات، ارمنستان، ناجيكستان و ... امكان پذير مي سازد.

شركت پترو كاوه افق مسئولیت طراحی ˛ تداركات ، اجرا ، راه اندازي و بهره برداری از اين طرح را بعهده دارد كه اين شركت با توجه به كار گيري از متخصصان فني خود و با در اختيار داشتن ماشین آلات مجهز بخش اعظمي از ساخت ماشین آلات فرآیندی و تأسیساتی اين پروژه را بومي سازي كرده و هزینه ارزی ساخت این پروژه را به حداقل رسانده است.


 

دسترسی سریع کمينه