پشتیبانی

  جستجو
گروه صنعتی شیشه کاوه شنبه ، 25 آذر ، 1396

           

اطلاعات تماس

KAVEH GLASS INDUSTRY GROUP

 

دفتر مرکزی
Tel: +98-21-84400
Fax1: +98-21-88772329
Fax2: +98-21-88878739
Email: info@kavehglass.com
 

صادرات
Tel: +98-21-84405
Tel2: +98-21-88878943 and 4
Fax: +98-21-88663519
Email: export@kavehglass.com

واحد منابع انسانی
Tel: +98-21-84400
Fax: +98-21-88772329
Email: jobs@kavehglass.com

 

فروش
Tel: +98-21-84404
Fax:+98-21-88887707
Email: m-karimi@kavehglass.com

 

 

 

جهت ارسال هر گونه نظر، پیشنهاد و یا انتقاد از ظریق فرم زیر با ما تماس بگیرید.

 

دسترسی سریع کمينه  

 
x