جستجو
گروه صنعتی شیشه کاوه چهارشنبه ، 28 شهريور ، 1397

چارت مدیران

KAVEH GLASS INDUSTRY GROUP
Ebrahim Asgarian

نام و نام خانوادگی : ابراهیم عسگریان

سمت : رئیس هیئت مدیره

پست الکترونیکی : e-asgarian@kavehglass.com

تلفن : 00982188878736

فکس : 00982188772329                                                                        

 

 

نام و نام خانوادگی : محمد رضا عسگریان دماوندی

 سمت  : مدیر اجرایی

پست الکترونیکی : mr@kavehglass.com

تلفن : 00982188878736

فکس : 0098218877232


 

 

نام و نام خانوادگی : مسعود عسگریان دماوندی

 سمت : مدیر فنی

پست الکترونیکی : masoud@kavehglass.com

تلفن : 00982188878736

فکس : 0098218877232


 

Ebrahim Asgarian

 

نام و نام خانوادگی : محمود عسگریان دماوندی

 سمت : مدیر تولید

پست الکترونیکی : mahmood@kavehglass.com

تلفن : 00982188878736

فکس : 0098218877232


   

نام و نام خانوادگی : محمدرضا قدیری

 سمت : مدیر فروش

پست الکترونیکی : ghadiri@kavehglass.com

تلفن : 00982188878736

فکس : 0098218877232


Kaveh Glass Industry Managers

مدیران گروه صنعتی شیشه کاوه

 

 

دسترسی سریع کمينه