جستجو
گروه صنعتی شیشه کاوه سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397

گروه صنعتي كاوه در راستاي تامين نياز بازارهاي داخلي و صادرات در زمينه شيشه ساختماني اقدام به توليد شيشه هاي بسته بندي نموده است.

كاربرد اين محصول

مزاياي اين محصول

كارخانه توليد كننده

ميران توليد روزانه

دسترسی سریع کمينه