جستجو
گروه صنعتی شیشه کاوه سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397
شما می توانید با وارد نمودن نام کاربری خود، نسبت به دریافت کلمه عبور خود را در پست الکترونیکی که در هنگام ثبت نام در سایت وارد نموده اید اقدام نمایید.
درصورتیکه این امکان از طرف مدیر سایت فراهم شده باشد، شما همچنین قادر خواهید بود با وارد نمودن آدرس پست الکترونیک خود و بدون نیاز به نام کاربری مشخصات خود را از طریق پست الکترونیکی دریافت نمایید.
شما همچنین می توانید از مدیر سایت تقاضای ایجاد یک کلمه عبور جدید را نمایید.

شما می توانید آدرس ایمیل خود را برای بازیابی کلمه عبور وارد نمایید. در این حالت نیازی به نام کاربری شما نمی باشد.