جستجو
گروه صنعتی شیشه کاوه سه شنبه ، 1 آبان ، 1397

ارزشهای گروه

KAVEH GLASS INDUSTRY GROUP

 

جلب مشتریان وفادار از طریق اعتماد سازی و رسیدن به رضایتمندی کامل مشتریان

ارتقاء همیشگی سطح کیفیت محصولات

ارتباط سازمانی صمیمانه و صادقانه با کلیه کارکنان و مشتریان گروه

رشد و پیشرفت و نوآوری روزافزون در کل زنجیره طراحی، تولید و عرضه محصولات به بازار

آموزش و ارتقاء مستمر کارکنان

توجه جدی به ایمنی در کار و سلامت کارکنان

بستر سازی در جهت تحقیقات کاربردی با هدف رشد دانش و آگاهی کارکنان سازمان و بهبود تکنولوژی و فرآیندها

کوشش در جهت حفظ محیط زیست به عنوان شهروندی از جامعه جهانی

 

دسترسی سریع کمينه