جستجو
گروه صنعتی شیشه کاوه چهارشنبه ، 28 شهريور ، 1397

پیام رئیس هیئت مدیره

KAVEH GLASS INDUSTRY GROUP

تغییرات در صنعت شیشه بسیار سریع است و از اين رو گروه صنعتی شیشه کاوه تمام برنامه ریزی ها و اقدامات خود را بر اساس کیفیت مطلوب در جهت رضایتمندی مشتریان قرار داده است. برای نیل به این هدف اصول زیر باید در کانون توجه کلیه همکاران قرار گیرد:دستیابی به کیفیت مطلوب

خدمات رسانی مناسب به مشتریان

ایجاد محیطی مساعد جهت کار و رشد کارکنان

تعهد به مسئولیتهای اجتماعی

 

لازمه رسیدن به کیفیت مطلوب علاوه بر رعایت اصول فوق، سرمایه گذاری مستمر در توسعه منابع انسانی و تکنولوژی می باشد. ما باور داریم که بهترین نتایج را زمانی به دست می آوریم که سازمانمان را نه تنها در رهبری و سیاست گذاری بلکه در بهره وری نیز توانمند سازیم.

تنها چیزی که در جهان ثابت است"تغییر"است. ما افتخار می کنیم که با رویی باز و گشاده از تغییرات استقبال نموده و در کسب و کار خود تغییرات را مدیریت نماییم.با احترام

ابراهیم عسگریان

رئیس هیئت مدیره

 

دسترسی سریع کمينه